Rainer Kuutma Valga vallavolikogusse

Sündisin 1956. aastal Tallinnas, kus kasvasin üles ja käisin koolis. Siiski olen rõhuva enamuse oma aktiivsest tööelust olnud seotud Valga linna ja maakonnaga.

Tulin Valgamaale elama peale tolleaegse Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetamist inglise ja saksa keele õpetaja kutsega 1979. aastal ning asusin inglise keele õpetajana tööle Tsirguliina Keskkoolis. 1981-84 olin samas ka direktori asetäitja kooli ja klassivälise töö alal. Suvisel ajal olin seitsme aasta jooksul Eesti Õpilasmaleva Valga piirkonna komandör.

Alates 1985. aastast olen Valga linna elanik. Töötanud olen nii rajooni/maakonna juhtorganites kui ka eraettevõtluses. Usun, et minu tegevus pöördelistel aegadel aitas kaasa sellele, et Eesti taasiseseisvumine toimus Valgas võrdlemisi rahulikult. Peale esimesi vabasid valimisi töötasin aastatel 1989-91 Valga maakonna volikogu esimehe abina.

1991. aastal rajasin oma firma RKT, mis tegeleb tõlketööde ja võõrkeelte õpetamisega ning tegutseb praeguseni. 1993/94. õppeaastal elasin Rootsis ja õpetasin Tierpis asuvas Medborgarskolas eesti keelt võõrkeelena. Aastatel 1994-2001 olin kütteks mõeldud puidugraanuleid Valgamaal Patkülas tootva rootslastega koos loodud ühisfirma AS Hansa Graanul juhatuse liige. Minu tegevus selles firmas lõppes siis, kui Rootsi partnerid siirdusid pensionile. Firma tegutseb edasi Graanul Investina, kuid mina jätkasin uute väljakutsetega.

2001-2011 töötasin Valga maavalitsuses välissuhete peaspetsialistina, kus mul oli palju koostööd Läti-Valka partnerite ning maakonna sõpruspiirkondadega Rootsis, Soomes, Venemaal ja teistes Euroopa riikides.

Aastatel 2011-2021 töötasin Valgamaa Kutseõppekeskuses kõigepealt arendusjuhina, kus minu ülesandeks oli läti ning inglisekeelse õppe avamine ja kooli rahvusvahelistumine. Hiljem juhtisin kooli rahvusvahelisi ning piiriülese koostöö projekte ja olin ka kooli inglise keele õpetaja, see tähendab pika aja järel taas erialasel tööl.

Mulle on südamelähedased piirkondliku arengu ja piiriülese koostöö küsimused. Peale eesti keele valdan enamvähem vabalt inglise, vene ning rootsi keelt, aga saan hakkama ka soome ja saksa keelega. Seega tegutsen vabal ajal muuhulgas ka tõlgina. Tahan oma teadmiste ja oskustega olla kasulik nii Valga vallale kui ka maakonnale. 

Olen abielus ja mul on kolm täiskasvanud last, tütar ja kaks poega, ning neli lapselast. Olen ka Valga Lions klubi liige. Laulan segakooris „Rõõm“ ja ansamblis „Spirea“ ning osalen meelsasti mälumängul.