Rainer Kuutma Valga Vallavolikogusse

Mulle on südamelähedased piirkondlik areng ja piiriülene ning rahvusvaheline koostöö, millega olen tegelenud paarkümmend aastat.

Pean lugu Euroopa Liidust, mis on kaotanud jäiga riigipiiri Valga ja Valka vahel ning taganud vaba liikumise, kuid siiski võib täheldada arengut pidurdavaid bürokraatlikke barjääre. Seepärast on meie kandi arengule kasulik Euroopa liidu edasine föderaliseerumine.

Valdan ka mitmeid võõrkeeli. Usun, et minu oskused, teadmised ja kogemused on tõhusaks abiks volikogule otsuste langetamisel. Valga linna kõrval tuleb kindlasti arvestada ka maapiirkonna huvisid. Samas tahan muuta kohalikku poliitkultuuri viisakamaks ning kaasavamaks.